Congres: Brains, Buildings, Business - De Vrije Universiteit en de Zuidas

Tweedaags congres met als doel reflectie op geschiedenis en toekomst van universiteitscampussen, in het bijzonder de VU-campus en haar relatie tot de Zuidas.

11/29/2018 | 9:00 AM

De Vrije Universiteit en de Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een centrale speler en economisch kenniscentrum van het metropoolgebied Amsterdam. Gezamenlijk staan ze bovendien voor één van de grootste bouwopgaves van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Welke toekomstvisies schuilen hierachter, in ruimtelijk en maatschappelijk opzicht? Is er een gemeenschappelijke agenda? Maar ook: waar liggen de grenzen? Is wetenschap te koop?
Dit tweedaags congres stelt vragen over verleden, heden en toekomst van de relatie tussen de VU en de Zuidas, tussen universiteit en bedrijfsleven. Dag 1 (29 november) is gewijd aan campusontwikkeling in historisch perspectief, dag 2 (30 november) aan beleid en reflectie ten aanzien van de toenadering van de VU en de Zuidas.

Meer informatie over het congres vindt u hier.

 

Zuidas luchtfoto