Leven en werk van Jan Lever (1922-2010)

Jan Lever was grondlegger van de afdeling Biologie van de Vrije Universiteit en heeft gedurende zijn leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over wetenschap, maatschappij en het religieuze leven in Nederland in de 20e eeuw. Met het schrijven van de biografie wil VU-universiteitshistoricus Ab Flipse niet alleen het levensverhaal van Jan Lever vertellen, maar ook inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen de VU.

Subsidiering door VUVereniging

Persoonlijke pagina biograaf Ab Flipse

Foto: Jan Lever in de jaren vijftig

Jan Lever